HISTORIE LETNÍHO DĚTSKÉHO TÁBORA      V BRLOZE

1980 - 1982

Hledání táborové základny oddílovými vedoucími pro 113. pionýrskou skupinu Jakutská Praha 10 začalo koncem sedmdesátých let. Pozemek byl nakonec nalezen v katastru jihočeské obce Brloh poblíž Českých Budějovic. Byla to velká louka uprostřed lesů přímo pod zříceninou hradu Kuklov. Okraj louky lemoval potok. První letní tábor skupiny tam byl zbudován v létě 1980.

Děti byly tehdy ubytovány ve dvou velkých vojenských stanech a vedoucí spali v malých "áčkách". Podmínky byly velmi primitivní. Vařilo se na peci postavené z plochých kamenů, pro pitnou vodu se jezdilo do asi 2 km vzdálené pily a na nákup se chodilo s batohy a malým vozíkem. Všichni se myli v potoce a koupání v teplé vodě, která se musela na peci ohřát, byla nejen technicky náročná akce, ale i obrovská legrace.

V roce 1981 byly podmínky o něco lepší. Bylo zakoupeno několik stanů s kovovou konstrukcí typu "Mistrál", podařilo se vybudovat přístřešek nad kuchyní a lepší záchody. Postupně přibývalo dětí i dospělých pracovníků a instruktorů. Další rok se opět zlepšovaly podmínky. Postupně přibývalo veškeré vybavení a celé zařízení tábořiště již nebylo také nutné stěhovat do Prahy. Díky pochopení správce nedaleké pily se dalo uskladnit na půdě bývalé stodoly.


1983 - 1989

Koncem roku 1982 jsme z tohoto pozemku dostali výpověď. Po dlouhých jednáních na všech možných i nemožných úřadech a institucích se podařilo získat v blízkém okolí pozemek nový, který byl navíc podstatně blíže k pile i obci Brloh. A tak jsme v roce 1983 nově pod hlavičkou 114. PS Ernesta Che Guevary při škole Omská zakotvili na místě, kde se koná tábor doposud. Toho roku začalo budování stálé táborové základny. Postupně byly na louce vybudovány terasy, aby stany stály na rovině, do tábořiště byla přivedena pitná voda z nového vodojemu a díky půjčkám spřátelených organizací a podniků byly vlastními silami postaveny podsadové stany. Byla vybudována zastřešená kuchyně, koupelna v rámci jednoho stanu a zčásti podzemní sklípek k uchovávání potravin. V tomto tábořišti dalších 6 let běžely pravidelně tři turnusy. Dětí byl dostatek, dospělých dobrovolníků a nadšenců také a podpora institucí vůči pionýrské organizaci zaručovala téměř hladký chod celé akce.


1991 - 2012

Po sametové revoluci v rámci komplexních společenských změn a nových možností, jak trávit dovolenou, najednou přestal být o dětské tábory zájem, a tak následovala v roce 1990 roční pauza. Následně po jednání s vedením Pionýra převzala táborovou základnu, tehdy některými členy tábora nově založená, soukromá společnost AZX zabývající se správou rentgenových zařízení. Ta se stala hlavním provozovatelem nově 4 turnusů, kdy sama 2 pod svou hlavičkou pořádala a na další 2 táborovou základnu pronajímala. Jedním z nových nájemníků se stal Sokol Kamenný újezd u Českých Budějovic, dalším bývalý dětský účastník letních táborů v Brloze, který si v dospělosti zřídil vlastní táborovou skupinu. 

Někde na tomto místě se začíná utvářet skupina - turnus, který se prezentuje na těchto webových stránkách. Je to v pořadí II. turnus společnosti AZX, který byl dlouhá léta úspěšně veden jejím pracovníkem a zároveň původním zakládajícím členem tábora z počátku 80. let Ing. Janem Kvasnicou. Během 90. let a po roce 2000 se postupně utvářela stabilní skupina dobrovolníků, a to jak v prvním, tak ve druhém turnusu společnosti AZX. Zároveň se přirozeně začal odlišovat styl tábora a programová náplň obou turnusů. Tato vynikající léta, která byla obrovským přínosem pro rozvoj základny tábořiště i pro kvalitu programové náplně byla bohužel poznamenána úmrtím Honzy Kvasnici roku 2012.


2012 - 2019

Tým dobrovolníků II. turnusu přes tuto velkou lidskou i organizačně - technickou negativní událost pokračoval v práci a Honzově odkazu, jak dělat dobrý dětský tábor. Iniciativy se ujali mladí a podařilo se jim posunout programovou náplň tábora i jeho materiální vybavení o úroveň výše. Do programu bylo nově zařazeno celonoční přespání dětí mimo tábor, nové destinace pro výlety, nové sportovní aktivity jako slaňování a lukostřelba - oboje s profesionálním vybavením -  narostl počet nočních akcí a nových soutěží.

V roce 2015 společnost AZX s.r.o. ukončila z organizačních a právních důvodů s II. turnusem spolupráci a zůstala pouze pronajímatelem pozemku. Dosavadní tým vedoucích se proto rozhodl v pořádání tábora pokračovat na vlastní pěst, se zachováním všech standardů. Zodpovědnost za tábor převzal skrze živnostenské oprávnění syn Ing. Kvasnici - Jakub Kvasnica.

Po právní stránce bylo však toto uspořádání, kdy za provoz ručí fyzická osoba, velmi nebezpečné, proto v roce 2018 došlo ke spolupráci se sdružením KlaSa. Sdružení našeho kamaráda, které se také věnuje organizaci volnočasových aktivit dětí, naši činnost právně zastřešilo. V této době se k týmu II. turnusu přidal původní hlavní vedoucí I. turnusu - tedy turnusu AZX, který společně se svým kolegou obohatil programovou náplň o nové výletní destinace, cyklovýlety po okolí a především vlastní autobus, který zajišťuje přepravu dětí a vedoucích během celých 14 dní tábora.


2020 - 

Na podzim 2019 bylo rozhodnuto o založení vlastního suverénního spolku, který by táborovou činnost zastřešoval. Proces založení spolku s sebou přinesl velké množství administrativní práce. Bylo třeba kompletně zpracovat dokumentaci popisující programovou činnost tábora, školení pracovníků v oblastech bezpečnosti práce, zdravotnické první pomoci a pracovní náplně, vytvořit vnitřní provozní řád tábora, upravit pravidla pro rodiče a děti. Celá činnost se tak postupně z původní dobrovolnické práce provozované jako nárazový koníček stala profesionálním procesem péče o děti. Nově je kladen důraz na odborné vzdělání pracovníků v oblasti volnočasové péče o mládež a zdravotnické první pomoci, dále na vyváženou ekonomiku provozu a pokrytí vyžadovaných ustanovení pro provoz hromadných dětských rekreací. To, co se nezměnilo, je komorní uspořádání tábora do max. počtu 28 dětí, individuální přístup, důraz na rozmanitou programovou náplň a směřování k celkově dobré atmosféře, spolupráci a kamarádství. Pracovníci též nadále vykonávají činnost dobrovolně bez nároku na finanční ohodnocení.